Ο ΣύλλογοςΠρεσβυγενής Σύνδεσμος Κων/πόλεως

Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κων/πόλεως ιδρύθηκε το πρώτον το έτος 1948. Η Τουρκική του ονομασία ήταν TERTIL MUSIKISINI SEVENLER DERNEGI.

Ο Σύνδεσμος αυτός για άγνωστη αιτία σταμάτησε τη δραστηριότητα του και επανιδρύθηκε το 1953 με τη σημερινή επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ και στα Τουρκικά BEYOGLU MUSIKI SEVENLER DERNEGI.

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως