Τυπικό-Ακολουθίες
-Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
24η Ιουλίου 2021 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος δ’
Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
25η Ιουλίου 2021 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος δ’
Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
25η Ιουλίου 2021 Κυριακή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ
μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.
26η Ιουλίου 2021 Δευτέρα
6
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ
μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.
26η Ιουλίου 2021 Δευτέρα
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
27η Ιουλίου 2021 Τρίτη
8
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
27η Ιουλίου 2021 Τρίτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.
28η Ιουλίου 2021 Τετάρτη
10
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.
31η Ιουλίου 2021 Σάββατο
11
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Εὐδοκίμου καί Προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
31η Ιουλίου 2021 Σάββατο
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ς’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος πλ.α’
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Μαρτύρων τῶν Μακκαβαίων, καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου, καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς, καὶ
Πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
1η Αυγούστου 2021 Κυριακή
13
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ς’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος πλ.α’
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Μαρτύρων τῶν Μακκαβαίων, καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου, καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς, καὶ
Πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
1η Αυγούστου 2021 Κυριακή
14
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ς’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος πλ.α’
Ἀνάμνησις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τελουμένης τό πάλαι, Προόδου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
1η Αυγούστου 2021 Κυριακή
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος, καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.
2η Αυγούστου 2021 Δευτέρα
16
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος, καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.
2η Αυγούστου 2021 Δευτέρα
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰσαακίου,Δαλμάτου καὶ Φαύστου.
3η Αυγούστου 2021 Τρίτη
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.
4η Αυγούστου 2021 Τετάρτη
19
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Τὰ Προεόρτια τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐσιγνίου καὶ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
5η Αυγούστου 2021 Πέμπτη
20
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τὰ Προεόρτια τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐσιγνίου καὶ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
5η Αυγούστου 2021 Πέμπτη
21
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀνάμνησις τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
6η Αυγούστου 2021 Παρασκευή
22
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀνάμνησις τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
6η Αυγούστου 2021 Παρασκευή
23
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δομετίου.
7η Αυγούστου 2021 Σάββατο
24
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δομετίου.
7η Αυγούστου 2021 Σάββατο
25
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος πλ. β´
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μύρωνος, Ἐπισκόπου Κρήτης, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριανταφύλλου τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς καί Ἀναστασίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
8η Αυγούστου 2021 Κυριακή
26
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος πλ. β´
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μύρωνος, Ἐπισκόπου Κρήτης, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριανταφύλλου τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς καί Ἀναστασίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
8η Αυγούστου 2021 Κυριακή
27
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως