Τυπικό-Ακολουθίες
-Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
16η Σεπτεμβρίου 2021 Πέμπτη
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ
τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος.
17η Σεπτεμβρίου 2021 Παρασκευή
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ
τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος.
18η Σεπτεμβρίου 2021 Σάββατο
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, τοῦ θαυματουργοῦ.
18η Σεπτεμβρίου 2021 Σάββατο
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ´
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος.
19η Σεπτεμβρίου 2021 Κυριακή
7
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ´
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος.
19η Σεπτεμβρίου 2021 Κυριακή
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.
20η Σεπτεμβρίου 2021 Δευτέρα
9
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.
20η Σεπτεμβρίου 2021 Δευτέρα
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.
21η Σεπτεμβρίου 2021 Τρίτη
11
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.
21η Σεπτεμβρίου 2021 Τρίτη
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Σινώπης. († 117)
22η Σεπτεμβρίου 2021 Τετάρτη
13
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Σινώπης. († 117)
22η Σεπτεμβρίου 2021 Τετάρτη
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου, Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
23η Σεπτεμβρίου 2021 Πέμπτη
15
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου, Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
23η Σεπτεμβρίου 2021 Πέμπτη
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης.
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης».
Τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
24η Σεπτεμβρίου 2021 Παρασκευή
17
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης.
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης».
Τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
24η Σεπτεμβρίου 2021 Παρασκευή
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Tῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης
25η Σεπτεμβρίου 2021 Σάββατο
19
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Tῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης
25η Σεπτεμβρίου 2021 Σάββατο
20
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. α’
Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
26η Σεπτεμβρίου 2021 Κυριακή
21
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. α’
Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως