Ο ΣύλλογοςΊδρυση
Σύλλογος Μουσικοφίλων Κων/πόλεως

Ο Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθη το 1984 από μέλη της "Βυζαντινής χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών" , η οποία εδραστηριοποιείτο στην Αθήνα από το 1975.


Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνέχισις της Ιστορίας του ήδη από πεντηκονταετίας υφισταμένου πρεσβυγενούς Συνδέσμου Μουσικοφίλων λειτουργούντος μέχρι των ημερών μας εν Κων/πόλει και συναθροίζοντος όλους σχεδόν τους Ιεροψάλτες της  Βασιλευούσης με χοράρχας τους εκάστοτεΆρχοντες Πρωτοψάλτας και Λαμπαδαρίους της Μ.τ.Χ.Ε.  Σημειωτέον ο ως άνω Σύνδεσμος είναι η συνέχεια του περίφημουεν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου, ακμάσαντος από τον 19ον αιώνα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή.  Ο διωγμός, ο εξαναγκασμός και οι απελάσεις της Ρωμηοσύνης από την Πόλη, έφεραν στην Ελλάδα τους Ιεροψάλτας, τους διδασκάλους και τους μαθητάς των που συνεχίζουν την από αιώνων παραδοθείσαν αυτοίς γραπτήν τε και άγραφον Ψαλτικήν Τέχνην.


Πρώτος χοράρχης εν Αθήναις υπήρξεν ο αείμνηστος Γεώργιος Αθ. Τσαούσης μαθητής του επίσης αειμνήστου Άρχ. Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως  Νικολάου Αναστασιάδου και στενός συνεργάτης του Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε.  αειμνήστου    Θρασυβούλου Στανίτσα.  Από το 1991 χοράρχης είναι ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος Άρχων τ. Β΄ δομέστικος της Μ. τ. Χ. Ε.  παρά τω Θρασυβούλω Στανίτσα. Ο Σύλλογος  έχει εκδώσει μέχρι σήμερον περί τας 20 ταινίας και   που χαρακτηρίζονται δια την προσήλωσή τους στην Πολίτικη ψαλτική παράδοσιν που κατά γενικήν ομολογίαν αποτελεί την γνησιωτέραν έκφρασιν  της Πατρώας Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής. 

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως