Αρθρογραφία

Σε αυτήν την περιοχή παραθέτουμε τα άρθρα που κατά καιρούς λαμβάνουμε από τους φίλους αναγνώστες της ιστοσελίδος μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου επιθυμεί να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τους φίλους αρθρογράφους.

1. Υπόμνημα: Προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος
Του Μητροπολίτου Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - 15 Δεκεμβρίου 2004.
   
2. Συνοδική Απόφαση ληφθείσα εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 5ης Φεβρουαρίου π.ε. περί του λεγομένου «Μουσικολογικού ζητήματος».
Του Αρχιμαδρίτου Χρυσοστόμου Σκλήφα - 15 Δεκεμβρίου 2004.
   
3. Σχολιασμός του άρθρου: Πέτρος Πελοποννήσιος και οι Δερβίσηδες: Μια πιο αντικειμενική θεώρηση
Του Δρος Κ. Χ. Ζαρακοβίτου - 19 Αυγούστου 2003.
   
4. Πέτρος Πελοποννήσιος και οι Δερβίσηδες: Μια πιο αντικειμενική θεώρηση
Του Ιεροψάλτου & Φιλολόγου Γεωργίου Δαβέρου - 2 Ιουλίου 2003.
   
5. Απάντησις προς άρθρον κ. Πλεμμένου
Επιστολή Δρος Κ. Χ. Ζαρακοβίτου - 14 Μαΐου 2003.
   
6. Νεώτερα στοιχεία περί των σχέσεων του Πέτρου Πελοποννησίου με τους Δερβίσσας
Άρθρον Του Καθηγητού Εθνομουσικολογίας Ιωάννου Πλεμμένου - 7 Μαΐου 2003.
   
7. Επιστολή και Άρθρον Δρος Κ. Χ. Ζαρακοβίτου.
   
8. Απάντησις και σχόλεια για το άρθρον: Ένας Πελοποννήσιος Δερβίσης - 4 Φεβρουαρίου 2003.
   
9. Απάντησις στον κ. Σωτήριον Δεσπότη.
Άρθρον κ. Λυκούργου Πετρίδη - 24 Ιανουαρίου 2003.
   
10. Απάντησις στον κ. Γεώργιο Δαβέρο.
Του Μουσικολόγου κ. Σωτηρίου Δεσπότη - 11 Δεκεμβρίου 2002.
   
11. Απάντησις στον Μουσικολόγο κ. Σωτήριον Δεσπότη.
Του Ιεροψάλτου Γεωργίου Δαβέρου - 4 Δεκεμβρίου 2002.
   
12. Επιστολή Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής" - 27 Νοεμβρίου 2002
Απάντησις των Υπερμάχων προς άρθρον του κ. Πλεμμένου (18 Ιουλίου 1999).
   
13. Ο Σίμων Καράς απαντά εις τον Μισαήλ Μισαηλίδην: Ανασύνθεσις ενός ετεροχρονισμένου διαλόγου..
Του Καθηγητού Εθνομουσικολογίας Ιωάννου Πλεμμένου - 27 Νοεμβρίου 2002
   
14. Σχόλια με αφορμή το άρθρο του κ. Λυκ. Πετρίδη - 11 Νοεμβρίου 2002
Άρθρον Σωτηρίου Κωνσταντίνου Δεσπότη - Μουσικολόγου.
   
15. Ανακοίνωσις - 11 Νοεμβρίου 2002
Επιστολή Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής"
   
16. Η Νόθευσις και Παραποίησις της απόδοσης Εκκλησιαστικών Ύμνων - 22 Οκτωβρίου 2002
Άρθρον Νικολάου Αθ. Ιωαννίδη
   
17. Άρθρον Λυκούργου Πετρίδη - 7 Οκτωβρίου 2002
   
18. Η Αλήθεια αγαπάται μεν, δε συμβιβάζεται δε.
Απάντησις των Υπερμάχων προς τον Ν. Θάνο.
   
19. Η Αλήθεια αγαπά μεν, δε συμβιβάζεται δε.
Άρθρον Νεκταρίου Θάνου.
   
20.

Και πάλιν περί της Μεθόδου (και ούχι του συστήματος) του Σ. Καρά.
Του Καθηγητού Εθνομουσικολογίας Ιωάννου Πλεμμένου.

   
21. Το Σύστημα του Σίμωνος Καρά: Περιττή καινοτομία ή αναγκαία παρέμβασις;
Του Καθηγητού Εθνομουσικολογίας Ιωάννου Πλεμμένου
   
22. Πόσο τέλειαν υπήρξεν η μεταρρύθμισις των 3 Διδασκάλων;
Του Καθηγητού Εθνομουσικολογίας Ιωάννου Πλεμμένου
   
23. Ας περιμένει λίγο η Μουσική, αφού κάποιοι επιμένουν - 29 Απριλίου 2002
Άρθρον Γεωργίου Κωνσταντίνου
   
24. Κόπτες και Κοπτόμενοι: Επί της ουσίας, Κύριοι...
Άρθρον Γεωργίου Κωνσταντίνου
   
25. Μωραίνει Κύριος
Άρθρον Γεωργίου Κωνσταντίνου
   
26. Στήκετε και Κρατείτε τας Παραδόσεις
Του Πρωτοψάλτου & Μουσικολόγου Θεοδώρου Ακρίδα
   
27. Πνευματική Συνεργασία
Άρθρον Εμμανουήλ Χατζημάρκου
   
28. Πρώτα η Παράδοση
Άρθρον Εμμανουήλ Χατζημάρκου
   
29. Άρθρον Γεωργίου Χατζηχρόνογλου
   
30. Μουσική & Μουσικολογία
Του Πρωτοψάλτου & Μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Χατζηχρόνογλου.
   
31. Εξώδική Δήλωση - Πρόσκληση - Διαμαρτυρία
Υπό Λ. Αγγελόπουλου & Γ. Κωνσταντίνου
   
32. Επιστολές Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής".
21.11.2001
   
33. Επιστολές Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής".
14.01.2002
   
34. Επιστολές Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής".
21.03.2002
   
35. Επιστολές Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής".
17.06.2002
   
36. Επιστολές Συλλόγου "Υπερμάχων της Βυζαντινής Μουσικής".
20.07.2002
   
37. Απόψεις του Συλλόγου "Υπέρμαχοι της Βυζαντινής Μουσικής"
Υπό του προέδρου Β. Κατσιφή.
   
38. Άρθρον Β. Κατσιφή - 26 Μαρτίου 2002
   
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως