ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή

Disk 1:  Ακολουθία Μεγάλων Βασιλικών Ωρών, Εσπερινός Αποκαθηλώσεως, Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος).

Disk 2:  Συνέχεια Όρθρου Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος),

Περιέχει Μονωδίες από:

Δ. Παïκόπουλο "Υιέ μου...", Νικόλαο Τυροβόλη "Μακρόθυμε...", Σταμάτιο Ν. Κίσσα "Ανεξίκακε...", Χρήστο Μινάογλου "Οίμοι...".

1. Θάμβος ην κατιδείν...
Δίσκος Πρώτος
2663  
2. Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο...
Δίσκος Πρώτος
2640  
3. Επί ξύλου βλέπουσα...
Δίσκος Πρώτος
2649  
4. Σε τον επί υδάτων...
Δίσκος Δεύτερος
2520  
5. Ευλογητός ει, Κύριε...
Δίσκος Δεύτερος
2603  
6. Τι το ορώμενον θέαμα;... Δίσκος Δεύτερος
2594  
7. Δόξα...
Την σήμερον μυστικώς...
Δίσκος Δεύτερος
2484  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως