ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Συλλεκτική σειρά ηχογραφήσεων

Δημοσθένης Παϊκοπούλος Άρχων τ. Β' Δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

1. Χερουβικόν αργόν Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Ήχος Α'
4378  
2. Χερουβικόν αργόν Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Ήχος Δ' Άγια
3438  
3. "Έφριξε γη" - Καλοφωνικός ειρμός
3202  
4. Την δέησίν μου δέξαι - Καλοφωνικός ειρμός
3192  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως