ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Ύμνοι Τριωδίου

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ


Περιεχόμενα:

Μη προσευξώμεθα
ήχος α΄, Παντοκράτωρ Κύριε ήχος πλ.δ΄, Της μετανοίας ήχος πλ.δ΄, Τα πλήθη ήχος πλ.β΄, Ταις εξ έργων καυχήσεσι ήχος πλ.δ΄, Ω πόσων αγαθών ήχος β΄, Εννοώ την ημέραν ήχος πλ.β΄, Το στάδιον των αρετών ήχος πλ.α΄, Μωσής τω καιρώ ήχος πλ.β΄, Τοις εν σκότει ήχος πλ.β΄, Δεύτε εργασώμεθα ήχος α΄, Ουκ εστιν η βασιλεία ήχος α΄, Προ εξ ημερών ήχος πλ.β΄, Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ.β΄, Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄.

Τιμή: EUR 11.99

Δεν υπάρχουν άρθρα


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως