ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Ύμνοι Χριστουγέννων

Ύμνοι Χριστουγέννων
Από το CD που μόλις κυκλοφόρησε του
Άρχ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένους Παϊκοπούλου

1. Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος...
2312  
2. Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης...
2182  
3. Έσωσε λαόν...
2440  
4. Στέργειν μεν ημάς...
2339  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως