Πληροφορίες

Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με...
Συ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου εί...
Στίχοι από το Μακάριος ανήρ...
εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων τ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος και η χορωδία του CMK υπό την χοραρχία του ιδίου.