Πληροφορίες

Δοξολογία του Τιμίου Σταυρού ήχον δ΄ άγια.
Ψάλλει η χορωδία του CMK υπό την χοραρχία του Άρχοντος τ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.