Πληροφορίες

Ιδιόμελον της τρίτης ¨Ωρας, της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών εις ήχον γ΄.