Πληροφορίες

Ιδιόμελον της ενάτης Ώρας, της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών εις ήχον βαρύν.