Πληροφορίες

Δοξαστικόν του Εσπερινού εις ήχον β΄.