Πληροφορίες

Εις ήχον δ΄ "Άγια". Πολυέλεος υπό ιερέως Γεωργίου του Ρυσίου.