Πληροφορίες

Υπό Γεωργίου Βιολάκη εις ήχον πλ. α΄ εναρμόνιον.