Πληροφορίες

Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.