Πληροφορίες

Δόξα...
Την σήμερον μυστικώς...
Δίσκος Δεύτερος