Πληροφορίες

Η Γέννησις σου...
Απολυτίκιον της εορτής, εις ήχον δ΄.