Πληροφορίες

Δεύτε ίδωμεν πιστοί...
Κάθισμα εις ήχον δ΄.