Μενού
/Ιστοσελίδα/Δεσποτικαί εορταί/Υπαπαντή του Κυρίου

Υπαπαντή του Κυρίου

Χέρσον Αβυσσοτόκον...

Αργή Καταβασία της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή α΄) εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης του Συλλόγου κ. Δ. Παϊκόπουλος.

Ως είδεν Ησαΐας...

Αργή Καταβασία της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή ε΄) εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας.

Σε τον εν πυρί...

Αργή Καταβασία της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή ζ΄) εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας.

Θεοτόκε η ελπίς... Εν νόμω σκιά...

Αργή Καταβασία της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή θ΄) εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας.
ΠΙΣΩ