Μενού

Τυπικά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ακολουθία των Τυπικών
Θείας Λειτουργίας

Α, Β, Στάση

Σάββατο 11 Μαΐου 2024

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Εικόνα: ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

τὴν ἀνάμνησιν πνευματικῶς ἐπιτελοῦμεν τοῦ Γενεθλίου, ἤτοι τῶν Ἐγκαινίων ταύτης τῆς θεοφυλάκτου καὶ βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς κατ' ἐξαίρετον ἀνακειμένης τῇ Δεσποίνῃ ἡμῶν, καὶ Ἁγίᾳ Θεοτόκῳ, καὶ ὑπ' αὐτῆς διὰ παντὸς σῳζομένης.

Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

Εικόνα: Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

Εικόνα: Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κύπρου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κύπρου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος ἐπισκόπου Κύπρου.

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κύπρου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κύπρου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος ἐπισκόπου Κύπρου.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

Εικόνα: Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Απόδοσης Εορτής του Θωμά

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

Εικόνα: Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απόδοσης Εορτής του Θωμά

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Εικόνα: Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος β´

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Εικόνα: Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος β´

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου

Εικόνα: Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἁγίου Νικολάου

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Ὁ Ἅγιος Θαλλέλαιος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θαλλέλαιος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θαλλελαίου τοῦ Ἀναργύρου.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου

Εικόνα: Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἁγίου Νικολάου

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ὁ Ἅγιος Θαλλέλαιος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θαλλέλαιος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θαλλελαίου τοῦ Ἀναργύρου.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Εικόνα: Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Εικόνα: Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Κυριακή του Παραλύτου

Εικόνα: Κυριακή του Παραλύτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος γ´

ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Κυριακή του Παραλύτου

Εικόνα: Κυριακή του Παραλύτου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος γ´

ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ