Μενού

Τυπικά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ακολουθία των Τυπικών
Θείας Λειτουργίας

Α, Β, Στάση

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Εικόνα: Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἦχος βαρύς

(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Εικόνα: Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἦχος βαρύς

(Το αρχείο PDF περιέχει σελιδοδείκτες)
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Εικόνα: Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος Ἀγκύρας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος Ἀγκύρας

ΟΡΘΡΟΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βασιλείου, Πρεσβυτέρου τῆς Ἀγκυρανῶν Ἐκκλησίας.

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ἑσπερινὸς (23ης Μαρτίου) καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδείας.

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΩΡΑΙ ΛΙΤΑΙ

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
῏Ηχος πλ. δ´

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
῏Ηχος πλ. δ´

(Το αρχείο PDF περιέχει σελιδοδείκτες)
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

(Κατὰ τὴν Τάξιν τῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
῏Ηχος πλ. δ´

(Το αρχείο PDF περιέχει σελιδοδείκτες)
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

(Κατὰ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Εικόνα: Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

ΟΡΘΡΟΣ

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου Διακόνου, καὶ ἑτέρων πολλῶν.

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

Εικόνα: Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

Εικόνα: Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

Εικόνα: Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν

ΟΡΘΡΟΣ

Ἡ Ἄθλησις τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ὑπατίου, Ἐπισκόπου Γαγγρῶν.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Εικόνα:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Εικόνα: Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ἑσπερινὸς (Σάββατο Ακαθίστου) καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Εικόνα: Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Εικόνα: Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Εικόνα: Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

Εικόνα: Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἦχος α’

Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

Εικόνα: Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἦχος α’

(Το αρχείο PDF περιέχει σελιδοδείκτες)
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Νικήτα, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Μηδικίου.