Μενού

Τυπικά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ακολουθία των τυπικών
Θείας Λειτουργίας

Α, Β, Στάση

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Οἱ Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης καί

τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἑρμᾶ, Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου καί Φιλολόγου ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ
ἦχος δ’

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ
ἦχος δ

(Το Αρχείο PDF έχει περιεχόμενα)
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

Εικόνα: Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καί τῶν λοιπῶν ἁγίων ἀσωμάτων καὶ οὐρανίων Ταγμάτων.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

Εικόνα: Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καί τῶν λοιπῶν ἁγίων ἀσωμάτων καὶ οὐρανίων Ταγμάτων.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ὀνησιφόρου καί Πορφυρίου,

τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ματρώνης.

Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας καί

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ὀνησιφόρου καί Πορφυρίου,

τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ματρώνης.

Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας καί

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυρας «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυρας «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.

Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Στεφανίδος· καί

τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυρας «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυρας «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.

Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Στεφανίδος· καί

τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, καὶ

τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νείλου.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, καὶ

τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νείλου.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ
Ἦχος πλ.Α'

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΤΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ
Ἦχος πλ.Α'

(Το Αρχείο PDF έχει περιεχόμενα)
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου,

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ.

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου,

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ.

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος οἱ Ὁμολογητές

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος οἱ Ὁμολογητές

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γουρία, Σαμωνᾶ (†299-306) καὶ ᾿Αβίβου (†222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν.
῎Αρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Ἰφιγένεια

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Ἰφιγένεια

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου καὶ μνήμη τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Ἰφιγενείας.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Ἰφιγένεια

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Ἰφιγένεια

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου καὶ μνήμη τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Ἰφιγενείας.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Προφήτης Ἀβδίας ἢ Ὀβδιοὺ ἢ Ἀβδιού

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Ἀβδίας ἢ Ὀβδιοὺ ἢ Ἀβδιού

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου προφήτου Ἀβδιού.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ.β’

Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ

μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ᾑμων Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου, καὶ

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Πρόκλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ.β’

(Το Αρχείο PDF έχει περιεχόμενα)
Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ

μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ᾑμων Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου, καὶ

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Πρόκλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Εικόνα: Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Εικόνα: Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Εικόνα: Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου (Τσαλίκη) τοῦ νέου

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Εικόνα: Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου (Τσαλίκη) τοῦ νέου

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυματουργοῦ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυματουργοῦ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙC’ ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος βαρὺς

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ IC’ ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος βαρὺς

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Προφήτης Σοφονίας

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Σοφονίας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἄθλησις τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἄθλησις τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διογένους.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διογένους.