Μενού

Τυπικά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ακολουθία των τυπικών
Θείας Λειτουργίας

Α, Β, Στάση

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος βαρὺς

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δομετίου τοῦ Πέρσου.

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος βαρὺς

Το αρχείο PDF περιέχει
σελιδοδείκτες-bookmarks
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δομετίου τοῦ Πέρσου.

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου.

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ, Ἐπισκόπου Κυζίκου, τοῦ ὁμολογητοῦ.

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία.

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθίου.

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξυστὸς καὶ Ἰππόλυτος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξυστὸς καὶ Ἰππόλυτος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα

Εικόνα: Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κερκύρᾳ ὑπερφυοῦς κατὰ Ἀγαρηνῶν θαύματος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φωτίου καί Ἀνικήτου. Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Σεργίου, Στεφάνου, Κάστορος καί Παλάμωνος.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Εικόνα: Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Ἡ ἀπόδοσις Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Απόδοση εορτής Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Εικόνα: Απόδοση εορτής Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Ἡ ἀπόδοσις Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Ὁ Προφήτης Μιχαίας

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Μιχαίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος πλ. δ´

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου.

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Ὁ Προφήτης Μιχαίας

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Μιχαίας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος πλ. δ´

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου.

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εικόνα: Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Εικόνα: Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Άγιος Σταμάτιος

Εικόνα: Άγιος Σταμάτιος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.

Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.

Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου. Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Εικόνα: Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Άγιος Σταμάτιος

Εικόνα: Άγιος Σταμάτιος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους. Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.

Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου. Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

Εικόνα: Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φλώρου καὶ Λαύρου

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου Σαμουήλ.

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος α’

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου,

τῆς Ἁγίας μάρτυρος Βάσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Θεογνίου,

Ἀγαπίου καὶ Πιστοῦ.

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος α’

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου,

τῆς Ἁγίας μάρτυρος Βάσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Θεογνίου,

Ἀγαπίου καὶ Πιστοῦ.

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ἀπόδοση ἑορτῆς κοιμήσεως Θεοτόκου

Εικόνα: Ἀπόδοση ἑορτῆς κοιμήσεως Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.

Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί

τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Ἀπόδοση ἑορτῆς κοιμήσεως Θεοτόκου

Εικόνα: Ἀπόδοση ἑορτῆς κοιμήσεως Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.

Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί

τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.