Μενού

Τυπικά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ακολουθία των Τυπικών
Θείας Λειτουργίας

Α, Β, Στάση

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος.

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ἅγιος Βαρλαάμ

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Βαρλαάμ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ΛΟΥΚΑ
Ἦχος βαρύς

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀβδιού καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βαρλαάμ.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ἅγιος Βαρλαάμ

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Βαρλαάμ

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ΛΟΥΚΑ
Ἦχος βαρύς

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀβδιού καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βαρλαάμ.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Εικόνα: Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Εικόνα: Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

Εικόνα: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ Κιονίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ Κιονίτης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ. δ´

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ. δ´

Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυματουργοῦ.

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ Κιονίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ Κιονίτης

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ. δ´

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου.

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
῏Ηχος πλ. δ´

Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυματουργοῦ.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

Εικόνα: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου, τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου, τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

Εικόνα: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Θαυματουργός ο Καυσοκαλυβίτης

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου, τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Προφήτης Σοφονίας

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Σοφονίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ
Ἦχος α’

Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἐπισκόπου Κολωνίας, τοῦ Ἡσυχαστοῦ.

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀγαπίου καί Σελεύκου, καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεοδώρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ (1813).

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Προφήτης Σοφονίας

Εικόνα: Ὁ Προφήτης Σοφονίας

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ
Ἦχος α’

Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἐπισκόπου Κολωνίας, τοῦ Ἡσυχαστοῦ.

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀγαπίου καί Σελεύκου, καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεοδώρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ (1813).