Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Απρίλιος/Αγίου Γεωργίου

Ανοίξαντος σου...

Στίχος από Ανοιξαντάρια Γεωργίου Ραιδεστηνού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ανέτειλε το έαρ...

Δοξαστικόν των αίνων Αγίου Γεωργίου, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Εξαποστελείς το πνεύμα...

Στίχος από Ανοιξαντάρια Γεωργίου Ραιδεστηνού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ως γενναίον εν Μάρτυσιν...

Στιχηρόν Αυτόμελον του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Τω Σωτήρι συνέπαθες...

Στιχηρόν Προσόμοιον του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.

23/4 Ως αστέρα πολύφωτον...

Στιχηρόν Προσόμοιον του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Αξίως του ονόματος...

Δοξαστικόν του Εσπερινού Αγίου Γεωργίου, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ανευφημούσι λαοί...

Στιχηρόν Προσόμοιον των Αποστίχων, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Καταφρονήσας οργάνων...

Στιχηρόν Προσόμοιον των Αποστίχων, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ως των αιχμαλώτων...

Απολυτίκιον Αγίου Γεωργίου, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ανέτειλε το έαρ...

Δοξαστικόν των αίνων Αγίου Γεωργίου, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Πόθω ζέοντι...
Κάθισμα του Όρθρου, εις ήχον γ΄.

Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Γεωργήσας εμμελώς...

Κάθισμα του Όρθρου, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Σήμερον η οικουμένη πάσα...

Εις τον Ν΄ ψαλμόν, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

23/4 Ανέτειλεν ιδού...

Κάθισμα του Όρθρου, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
ΠΙΣΩ