Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Δεκέμβριος/Δεκέμβριος Δωδεκαήμερο/Θεοφάνεια

Νάματα Ιορδάνεια...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ - της εορτής των Θεοφανείων, Θρασ. Στανίτσα, εις ήχον πλ.β΄.

Ιωάννη Βαπτιστά...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Προεόρτιον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων, εις ήχον πλ.δ΄ υπό Θρ. Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.

Την χείρα σου...

Δοξαστικόν δίχορον της θ΄ Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλουν οι Άρχοντες.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980
Ψάλλουν οι
Αρχ. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Αρχ. Λαμπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Του Λυτρωτού ημών...

Στιχηρόν Ιδιόμελον του Εσπερινού των Θεοφανείων, εις ήχον β΄.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980
Ψάλλουν οι
Αρχ. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Αρχ. Λαμπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα...

Ειρμός της α΄ Ωδής του α΄ Κανόνος των Θεοφανείων, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε., Βασ. Νικολαϊδης.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980

Στίβει θαλάσσης...

Ειρμός της α΄ Ωδής του β΄ Κανόνος των Θεοφανείων, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980

Νάματα Ιορδάνεια...

Δοξαστικόν των αίνων των Θεοφανείων, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε., Βασ. Νικολαϊδης.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980

Σήμερον ο Χριστός...

Και νυν... των αίνων των Θεοφανείων, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπ. της Μ.τ. Χ. Ε., Βασ. Εμμανουηλίδης.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980

Έδωκεν τοις Αγίοις...
Σε υμνούμεν...

Ξένου Κορώνη (ΙΔ΄αιών) εις ήχον β΄.
Εκφωνεί ο π. Π. Τσινάρας.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980
Ψάλλουν οι
Αρχ. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Αρχ. Λαμπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Είη το όνομα Κυρίου...

εις ήχον β΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροι.
Πάνσεπτος Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Αρχές της δεκαετίας του 1980
Ψάλλουν οι
Αρχ. Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Αρχ. Λαμπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ιορδάνη ποταμέ...

Κάθισμα εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Δόξα... Τα σύμπαντα σήμερον...

Ιδιόμελον εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Βυθού ανεκάλυψε...

Στίχοι διπλών Καταβασιών εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Μεγάλυνον... Ο Ησαϊας...

Τροπάριον εκ της Θ΄Ωδής εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Σήμερον... Ω των υπέρ νούν...

Ειρμός Θ΄Ωδής Ιαμβ. Καν. εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Σήμερον... Ίδμεν τα Μωσεί...

Τροπάριον Θ΄Ωδής Ιαμβ. Καν. εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Επεφάνη ο Σωτήρ...

Εξαποστειλάριον εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Επεφάνη ο Σωτήρ...

Εξαποστειλάριον της εορτής των Θεοφανείων εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
Αρχείον κ. Θεοφίλου Πεταλά.

Πάσα πνοή...

Πασαπνοάριον εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Φως εκ φωτός...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των Αίνων εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Φως εκ φωτός...

Ιδιόμελον των Αίνων των Θεοφανείων εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
Αρχείον κ. Θεοφίλου Πεταλά.

Εν Ιορδάνη...

Απολυτίκιον της εορτής εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Μεγάλυνον ψυχή μου...
Απορεί πάσα γλώσσα...

Ειρμός Θ΄Ωδής των Θεοφανείων εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Θρασύβουλος Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
Αρχείον κ. Θεοφίλου Πεταλά.

Όσοι εις Χριστόν...

Αντί Τρισαγίου εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Δόξα σοι Κύριε...

εις ήχον δ΄-"Άγια"
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...

Χερουβικόν εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Έλεον ειρήνης...

εις ήχον βαρύν εναρμόνιον.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Άγιος Άγιος Άγιος...

εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Αμήν...

εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Εις Άγιος εις Κύριος...

εις ήχον β΄
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Του Δείπνου σου του μυστικού...

εμμελής απαγγελία εις "το κλιτόν".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ. Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
Μόναχο-Γερμανία

Είη το όνομα...

εις ήχον β΄.

Δύναμις - Όσοι εις Χριστόν...

Υπό Κων. Πρίγγου εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Όσοι εις Χριστόν...

Αντί Τρισαγίου εις τας Δεσποτικάς Εορτάς, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο κ. Λυκούργος Πετρίδης, Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως.

Χερουβικός ύμνος

εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί...

Ιδιόμελον του Όρθρου των Θεοφανείων εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
Αρχείον κ. Θεοφίλου Πεταλά.
ΠΙΣΩ