Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Φεβρουάριος

2 Φεβρουαρίου
Χέρσον αβυσσοτόκον...

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
Υπό του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαΐδου, εις ήχον γ΄.
Από το προσωπικόν αρχείον του κ. Αντωνίου Τσαγκαράκη, Α΄ Ιεροψάλτου του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Άνω Καλαμακίου.

Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
Υπό του αειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, εις ήχον πλ.β΄.
Από το προσωπικόν αρχείον του Δρος Στυλιανού Τσιλιβίδου, Α΄ Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας.

ΠΙΣΩ