Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Ιανουάριος

7 Ιανουαρίου
Άγγελος εκ στειρωτικών...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
της Συνάξεως του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, εις ήχον πλ.β΄.

Ουρανοδρόμω επιβάς...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
της εορτής του Αγίου Αντωνίου, εις ήχον πλ.δ΄.

ΠΙΣΩ