Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Μάρτιος

25/3

Κεκρυμμένον μυστήριον...
Φωτοφόρον Παλάτιον...
Γαβριήλ ο Αρχάγγελος...
Προσόμοια προεόρτια Εσπερινού του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου (24 Μαρτίου), εις ήχον δ΄.
Θρασύβουλος Στανίτσας - Χαρίλαος Ταλιαδώρος

25/3 Απεστάλη εξ ουρανού...

Δοξαστικόν Εσπερινού του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

25/3 Τω έκτω Μηνί...

Στιχηρόν Ιδιόμελον Αποστίχων του Εσπερινού του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

25/3 Ιδού η ανάκλησις...

Στιχηρόν Ιδιόμελον Αποστίχων του Εσπερινού του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

25/3 Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ...

Δοξαστικόν Προεόρτιον του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

25/3 Σε μεν διεκώλυε...

Τόπους προσκυνήσασα...
Εσπέρια Τριωδίου εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι χοροί.
Δόξα... Γλώσσαν ην ουκ έγνω...
Δοξαστικόν των Αίνων (Προεόρτιον Ευαγγελισμού) εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο (τότε) Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδης. ( Αρχείον Β.Ε.)

25/3 Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ...

Ειρμός θ΄ Ωδής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Αργόν μέλος ψαλλόμενον αντί του Άξιον εστιν...
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

25/3 Το απ' αιώνος μυστήριον...

Δοξαστικόν των αίνων του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
ΠΙΣΩ