Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Μάϊος/Ευρ.τιμ.κεφ.του.Προδρ.
25/5 Την πανσεβάσμιον Κάραν...
ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ των ΑΙΝΩΝ Της ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου, υπό Δημοσθ. Παϊκοπούλου, εις ήχον πλ.α΄.

25/5 Την πανσεβάσμιον Κάραν...

ΠΙΣΩ