Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Οικουμενικαί Σύνοδοι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
Την ετήσιον μνήμην σήμερον...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ - Των αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής των Αγίων Πατέρων, εις ήχον δ΄.
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.

Των Αγίων Πατέρων ο χορός...

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ - Αίνων Κυριακής των Αγίων Πατέρων, εις ήχον πλ.δ΄.
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.

Τας μυστικάς σήμερον του Πνεύματος...

Δοξαστικόν Εσπερινού, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
Από την κασσέττα Νο.11 με τίτλο: Μουσικόν Απάνθισμα.

Όλην συγκροτήσαντες...

εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου κ. Στυλιανός Τσιλιβίδης.

Όλην εισδεξάμενοι...

εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

Των Αγίων Πατέρων ο χορός...

Δοξαστικόν των αίνων, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Των Αγίων Πατέρων ο χορός...

Δοξαστικόν των αίνων εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

Των Αγίων Πατέρων ο χορός...

Δοξαστικόν των αίνων εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
(Από το προσωπικόν του αρχείον).

Των Αγίων Πατέρων ο χορός...

Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Εκ γαστρός...
Κρημνώ περιπίπτει...

Εσπέρια Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαϊδης και μέλη της Χορωδίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Τας μυστικάς σήμερον...

Δοξαστικόν του Εσπερινού των Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαϊδης και μέλη της Χορωδίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Θείω καλυφθείς...

Ειρμοί Καταβασιών της Πεντηκοστής εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ