Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Σεπτέμβριος/Τιμίου Σταυρού

14 Σεπτεμβρίου
Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός...

Δοξαστικόν των αίνων Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου υπό την χοραρχία του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Έκνοον πρόσταγμα...

Ειρμός ζ΄ ωδής αργών καταβασιών εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964).

Αργή Δοξολογία

Tου Τιμίου Σταυρού, εις ήχον δ΄ Άγια.
Ψάλλει η χορωδία του CMK υπό την χοραρχία του Άρχοντα τ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Σώσον Κύριε...

Απολυτίκιον εις ήχον α΄ .
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατρ. χοροί.

Τον Σταυρόν σου...

εις ήχον β΄ .
Ψάλλουν η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης και αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.
(Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)

Σώσον Κύριε...

Αντί " Είδομεν το φώς...".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

Προδιετύπου μυστικώς πάλαι τω χρόνω...

Κάθισμα της εορτής Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου και Πρωτοψάλτης κ. Σταμάτιος Ν. Κίσσας.

Όνπερ πάλαι Μωυσής...

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Εσπερινού Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου υπό την χοραρχία του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Ω Τρισμακάριστον ξύλον...

Ειρμός ε΄ ωδής αργών καταβασιών εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964).
ΠΙΣΩ