Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Εσπερινός/Κεκραγάρια

Κεκραγάρια

Κύριε εκέκραξα...

Κεκραγάριον εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Κων. Πρίγγος, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.

Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Εσπέρια...

του Α΄ ήχου.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. ( Αρχείον Β.Ε.)

Κύριε εκέκραξα...

Κεκραγάριον εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964).

Κύριε εκέκραξα προς σε...

εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Κύριε εκέκραξα...

εις ήχον πλ.δ΄
υπό του αειμνήστου ΄Αρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδου.
ΠΙΣΩ