Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Εσπερινός/Μακάριος Ανήρ

Μακάριος Ανήρ

Κύριε τι επληθύνθησαν...

Στίχος από το Μακάριος Ανήρ... εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964).

Συ δε Κύριε...

Στίχος από το Μακάριος Ανήρ... εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964).
ΠΙΣΩ