Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Εσπερινός/Προκείμενα

Προκείμενα

Ο Κύριος εβασίλευσεν...

Προκείμενον του εσπερινού του Σαββάτου.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. ( Αρχείον Β.Ε.)
ΠΙΣΩ