Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Εσπερινός/Ύμνοι 'Εναρξης

Ύμνοι 'Εναρξης

Eις πολλά έτη...

Εισέλευσις Οικ. Πατριάρχου Δημητρίου του Α΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί με Άρχοντα Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. τον αείμνηστον Βασ. Νικολαϊδην και Αρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν...

Εκφωνήσεις υπό δευτερεύοντος κ. Ευαγγέλου, νυν Μητροπολίτου Πέργης.
ΠΙΣΩ