Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Όρθρος/Δοξαστικά

Δοξαστικά

Τα της Μαρίας δάκρυα...

ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄ - Υπό Ελευθερίου Γεωργιάδου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ.δ΄.

Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - Υπό του αειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, εις ήχον πλ.β΄. Από το προσωπικόν αρχείον του Δρος Στυλιανού Τσιλιβίδου, Α΄ Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας.

Ιδού σκοτία και πρωΐ...

ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄ εις ήχον βαρύν, υπό του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδου.

Δεύτε άπαντες...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ των Αίνων Κυριακής των Προπατόρων εις ήχον βαρύν.

Εις το όρος τοις Μαθηταίς...

Α΄ Εωθινόν, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Εις το όρος τοις μαθήταις...

Α΄ Εωθινόν εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Μετά μύρων προσελθούσαις...

Β΄ Εωθινόν, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Υπάρχουν επαναλήψεις ετέρων μουσικών θέσεων δια λόγους διδακτικούς.

Μετά μύρων προσελθούσαις...

Β΄ Εωθινόν, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ. Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός 2/7/2000.

Της Μαγδαληνής Μαρίας...

Γ΄ Εωθινόν, εις ήχον γ΄.Εκτέλεσις της χορωδίας μας, όπως το καταγράψαμε κατά τη διάρκεια πρόβας, που έλαβε χώραν στο Ωδείο Αθηνών το Νοέμβριο του 1998. Το ίδιο Εωθινόν έψαλλε η χορωδία μας εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αθηνών, τη 29η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Όρθρος ην βαθύς...

Δ΄ Εωθινόν, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ω των σοφών σου κριμάτων Χριστέ...

Ε΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Η όντως ειρήνη...

Στ΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ιδού σκοτία και πρωΐ...

Z΄ Εωθινόν, εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Τα της Μαρίας δάκρυα...

Η΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ως επ' εσχάτων...

Θ΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ως επ' εσχάτων...

Εωθινόν Θ΄ εις ήχον πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών - 5/11/2000.

Μετά την εις Άδου κάθοδον...

Ι΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Φανερών εαυτόν...

ΙΑ΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ