Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Όρθρος/Δοξολογίες

Δοξολογίες

Δόξα σοι τω δείξαντι...

ΑΡΓΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (του Σταυρού), Πέτρου Λαμπαδαρίου, τονισθέν υπό κ. Λυκούργου Πετρίδου, εις ήχον δ΄ Άγια.

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον α΄ εκ του Κε (Τετράφωνος).
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον α΄ εκ του Κε (Τετράφωνος).
Ψάλλει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.

Αγιος ο Θεός...

Ασματικόν Τρισάγιον Δοξολογίας, του Πέτρου Μπερεκέτου εις ήχον α΄ Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα. Ηχογράφησις 1975 - Αθήνα. Παραγωγή του Ι.Β.Μ. Επιμέλεια & Εκδοσις υπό Δρ. Γρηγορίου Στάθη, καθηγητού Παν. Αθηνών.

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον β΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Συλλόγου μας.

Αργή Δοξολογία

Tου Τιμίου Σταυρού, εις ήχον δ΄ Άγια.
Ψάλλει η χορωδία του CMK υπό την χοραρχία του Άρχοντα τ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Αργή Δοξολογία

Υπό Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου εις ήχον δ΄ Λέγετον.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Δοξολογία εις ήχον Λέγετον.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Kων. Πρίγγος.

Άγιος ο Θεός...

Ασματικόν Δοξολογίας εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ).

Αργή Δοξολογία

Υπό Νικολάου Ιωαννίδου εις ήχον πλ.α΄ .
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Αρχείον Νικολάου Λαμπρινάκου - Μόναχο - Γερμανία.

Αργή Δοξολογία

υπό Γεωργίου Βιολάκη εις ήχον πλ.α΄ εναρμόνιον.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Αργή Δοξολογία

υπό Γεωργίου Βιολάκη εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου υπό την χοραρχία του αειμνήστου Γ. Τσαούση.

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος εις ήχον βαρύν εναρμόνιον.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα
(Συναυλία Βρυξελλών 1977).

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εις ήχον βαρύν τετράφωνον.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα.
(Έκδοσις ΙΒΜ).

Σύντομη Δοξολογία

εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄ χρωματικόν (Suzinak=Ποταμίς).
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα.
(Έκδοσις ΙΒΜ).

Αργή Δοξολογία

Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Συλλόγου μας.

Ασματικόν Τρισάγιον Δοξολογίας

εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων τ. Α΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
ΠΙΣΩ