Μενού
/Ιστοσελίδα/Παρακλητική/Όρθρος/Πολυέλαιοι

Πολυέλαιοι

Δούλοι Κύριον

Πολυέλεος υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εις ήχον γ΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα. (Έκδοσις ΙΒΜ).

Ότι κρινεί Κύριος...

Στίχος εκ του "Μεγάλου Πολυελέου Δούλοι Κύριον... " εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα. Ηχογράφησις 1975 - Αθήνα. Παραγωγή του Ι.Β.Μ. - Επιμέλεια & Εκδοσις υπό Δρ. Γρηγορίου Στάθη, καθηγητού Παν. Αθηνών.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω...

Πολυέλεος υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον πλ. β΄ Νενανώ. Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα. Ηχογράφησις 1975 - Αθήνα. Παραγωγή του Ι.Β.Μ. Επιμέλεια & Εκδοσις υπό Δρ. Γρηγορίου Στάθη, καθηγητού Παν. Αθηνών.

Λόγον αγαθόν...

Πολυέλεος υπό ιερέως Γεωργίου του Ρυσίου (*Ρύσιον = Αρχαίον όνομα της Αρετσούς), εις ήχον δ΄ Άγια.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Η κάμινος Σωτήρ...

Πολυέλεος υπό Αρσενίου του Μικρού, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Δοξάσωμεν Τριάδα αχώριστων...

Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες...

Πολυέλεος υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Ποίαν σοι επάξιον ωδήν...

Πολυέλεος υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Εν τη βροντώση καμίνω...

Πολυέλεος υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
ΠΙΣΩ