Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Αγίου Πνεύματος

Αγίου Πνεύματος

Γλώσσαι ποτέ...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Πεντηκοστής & Αγίου Πνεύματος υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.δ΄.

Πάσα πνοή... Αινείτε αυτόν...

Αίνοι Αγίου Πνεύματος. - εις ήχον β΄.
Ψάλλουν ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας και ο Άρχων Δομ. αυτής κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
Ζωντανή ηχογράφησις - Ιερά Μονή Παρακλήτου Αττικής.

Γλώσσαι ποτέ...

Δοξαστικόν των αίνων της εορτής του Αγίου Πνέυματος, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Ζωντανή ηχογράφησις εις τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πέραν, 19/6/2000.
ΠΙΣΩ