Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Κυριακή του Παραλύτου

Κυριακή του Παραλύτου

Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα...

Δοξαστικόν του Εσπερινού Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Κύριε τον παράλυτον...

Δοξαστικόν αίνων Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Κύριε τον παράλυτον...

Δοξαστικόν αίνων Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Kων. Πρίγγος.
ΠΙΣΩ