Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Κυριακή του Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα

Αναστάσεως ημέρα...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Μέλος αργόν υπό Χρυσάφου του Νέου, εις ήχον πλ.α΄.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...

Απολυτίκιον της Αναστάσεως. Μέλος αργόν εις ήχον πλ. α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Δομ.. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...

Απολυτίκιον της Αναστάσεως εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο π. Παναγιώτης Τσινάρας .
Ζωντανή ηχογράφησις από τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Αναστάσεως ημέρα... Δεύτε πόμα πίωμεν...

Ειρμοί και τροπάρια από την α΄ και γ΄ Ωδή του Κανόνος του Πάσχα, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
(Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων, 1972).

Αναστάσεως ημέρα...

Καταβασία. Ειρμός α΄ Ωδής, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου...

Καταβασία. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄, ψαλλόμενον εις το Εξαιρέτως...
Ψάλλει ο π. Παναγιώτης Τσινάρας.

Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου...

Καταβασία, μέλος ειρμολογικόν. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον...

Στιχηρόν του Πάσχα.
Ψάλλει ο κ. Βασ. Εμμανουηλίδης, Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε.

Αναστάσεως ημέρα...

Δοξαστικόν των Αίνων του Πάσχα εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτ. Δημήτρης Μαγούρης.

Ο Άγγελος εβόα... Συμφώνως Παρθένε...

Αντί του "Άξιόν εστίν" εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
(Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων, 1972).

Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον...

Στιχηρόν του Πάσχα.
Ψάλλει ο κ. Βασ. Εμμανουηλίδης, Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε.
ΠΙΣΩ