Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Κυριακή της Πεντηκοστής

Κυριακή της Πεντηκοστής

Εν τοις Προφήταις...

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Κυριακής της Πεντηκοστής υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον β΄.

Εν ταις αυλαίς σου υμνήσω σε...

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Κυριακής της Πεντηκοστής υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον β΄

Εν ταις αυλαίς σου Κύριε...

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Κυριακής της Πεντηκοστής υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον β΄.

Γλώσσαι ποτέ...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Πεντηκοστής & Αγίου Πνεύματος υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.δ΄.

Βασιλεύ ουράνιε...

Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει η Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
(Από την Κασσέτα: Μουσικόν Απάνθισμα Νο.12)

Πάσα πνοή... Παράδοξα σήμερον...

Από τους αίνους Κυριακής της Πεντηκοστής, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει η Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
(Από την Κασσέτα: Μουσικόν Απάνθισμα Νο.12)

Το Πνεύμα το άγιον...

Στιχηρόν των αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει η Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
(Από την Κασσέτα: Μουσικόν Απάνθισμα Νο.12)

Έρρηξε γαστρός...

Ειρμός της γ΄ Ωδής του Κανόνος, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Ζωντανή ηχογράφησις εις τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πέραν, 19/6/2000.

Πάσα πνοή... Πεντηκοστήν εορτάζομεν... Πάντα χορηγεί...

Εσπέρια της εορτής της Πεντηκοστής εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κων. Πρίγγος.

Βασιλεύ ουράνιε...

Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής της Πεντηκοστήςεις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κων. Πρίγγος.
ΠΙΣΩ