Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Η πηγή της ζωαρχίας...

Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας.

Η πηγή της ζωαρχίας...

Δοξαστικόν αίνων Κυριακής της Σαμαρείτιδος, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ