Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Κυριακή του Τυφλού

Κυριακή του Τυφλού

Κύριε παράγων εν τη οδώ...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Της Κυριακης του Τυφλού υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.α΄.

Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ των ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ Της Κυριακης του Τυφλού υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.δ΄.

Τω Σωτήρι Θεώ... Ορθρίζοντες βοώμεν σοι... Ο εν καμίνω πυρός...

α΄, ε΄ και ζ΄ Ωδαί των Καταβασιών της Αναλήψεως, εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Τω Σωτήρι Θεώ...

Ειρμοί αργών Καταβασιών της Εορτής της Αναλήψεως εις ήχον πλ. α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Δομ.. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Τις λαλήσει τας δυναστείας σου...

Δοξαστικόν αίνων Κυριακής του Τυφλού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Σώμα Χριστού...

Κοινωνικόν του Πάσχα εις ήχον πλ. α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ