Μενού
/Ιστοσελίδα/Πεντηκοστάριον/Πέμπτη της Αναλήψεως

Πέμπτη της Αναλήψεως

Των κόλπων των πατρικών...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Της Αναλήψεως υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.β΄.

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ των ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ Της Αναλήψεως υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ.β΄.

Ετέχθης ως αυτός ηθέλησας...

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ των ΑΙΝΩΝ Της Αναλήψεως υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον β΄.

Σήμερον εν ουρανοίς...

Ιδιόμελον εις τον Ν΄ Ψαλμόν της Αναλήψεως, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτ. κ. Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας.
ΠΙΣΩ