Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Β Κυριακή Νηστειών

Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Χαλινούς αποπτύσας...

ΑΡΓΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ - Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄.

Χαλινούς αποπτύσας...

Αργόν Ιδιόμελον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970

Αμέτρητα σοι πταίσας...
Νηστείας εναρξάμενοι...

Στιχηρά Προσόμοια εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Την μακαρίαν εν κόσμω...

Στιχηρόν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Την μακαρίαν εν κόσμω...

Δοξαστικόν αίνων Β΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ