Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Γ Κυριακή Νηστειών

Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Εσημειώθη εφ' ημάς...

Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Σώσον Κύριε...

Αντί " Είδομεν το φώς...".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Ο Θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής...
Ορθρίζοντες σε ανυμνούμεν...
Φλογώσεως ο Παίδας ρυσάμενος...

εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Ο Θειότατος...
Χείρας εν τω λάκκω βληθείς...

Καταβασίαι Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄. Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης μετά του Άρχ. Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Ω Μήτερ Παρθένε...

Ειρμός Θ΄ Ωδής Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Σταυρόν Χριστού τον τίμιον...
Το ξύλον εν ω Πάνσεμνε...

Εξαποστειλάριον του σταυρού και Θεοτοκίον αντίστοιχα, εις ήχον β΄.
Ψάλλουν ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης μετά του αειμνήστου Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδου.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Εν φωναίς αλαλάξωμεν...
Προσελθόντες αρύσατε...

Προσόμοια των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Δεύτε πιστοί...

Ποίημα Λέοντος Δεσπότου. Ιδιόμελον Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Εν παραδείσω μεν το πριν...

Κάθισμα του Σταυρού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ο Θειότατος...
Ορθρίζοντες σε ανυμνούμεν...
Φλογώσεως ο Παίδας...

Α΄, Ε΄ και Ζ΄ Ωδών Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Την υψηλόφρονα γνώμην...

Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον πλ.δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ατενίσαι το όμμα...

Ιδιόμελον του Κατανυκτικού Εσπερινού Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων, υπό την χοραρχία του αειμνήστου Γ. Τσαούση.
ΠΙΣΩ