Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Διάφορα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Της μετανοίας άνοιξον...

Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Της σωτηρίας εύθυνον...

Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Τα πλήθη...

Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Το προσταχθέν μυστικώς...

Απολυτίκιον Ακαθίστου μέλος Αρχαίον εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Της μετανοίας...

Εις τον Ν΄ ψαλμόν των Κυριακών του Τριωδίου εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Τα πλήθη...

Εις τον Ν΄ ψαλμόν των Κυριακών του Τριωδίου εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Της μετανοίας...
Της σωτηρίας...
Τα πλήθη....

Ιδιόμελα του Τριωδίου μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον πλ.δ΄ και πλ.β΄ αντιστοίχως. Ψάλλουν οι Πατριαρχικοί Χοροί υπό την διεύθυνση των Θρ. Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε και Νικ. Δανιηλίδου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου αυτής (1963).

Μη αποστρέψης...

Μέγα Προκείμενον Πέτρου Λαμπαδαρίου εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας Εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

Mή αποστρέψης...

Μέγα Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970

Mή αποστρέψης...

Μέγα Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Έδωκας κληρονομίαν...

Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικ. Δανιηλίδης.

Απολυτίκια του Κατανυκτικού Εσπερινού

Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας και ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος Νικ. Δανιηλίδης.

Κατευθυνθήτω...

Εις την Προηγιασμένην. Ήχος πλ.α΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Υπ. Οικονομικών υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου κ. Θεοδώρου Βασιλικού.
ΕΚΔΟΣΙΣ : Ι. Β. Μ. - Επιμέλεια : Γρ. Θ. Στάθη.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον...

Τυπικά Θείας Λειτουργίας εις ήχον πλ. δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Μη πεποίθατε...

Τυπικά Θείας Λειτουργίας εις ήχον β΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Κύριε εκέκραξα...
Κατευθυνθήτω...
Εσπέρια...

του Α΄ ήχου. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. (Αρχείον Β.Ε.) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης

Kαι νυν... Την παγκόσμιον δόξαν...

Δοξαστικόν εσπερινού του Σαββάτου εις ήχον α΄. Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδης. Από το προσωπικόν του Αρχείον. ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης

Ο Κύριος εβασίλευσεν...

Προκείμενον του εσπερινού του Σαββάτου. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. ( Αρχείον Β.Ε.) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄ Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης

Ο Αναστάς εκ των νεκρών...

Απόλυσις του εσπερινού υπό του πατρός Παν. Τσινάρα, Πρωτοπρεσβυτέρου του Πανσέπτου Πατρ. Ναού. Δι' ευχών των Αγίων...υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος. ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄ Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης.

Αγαπήσω σε Κύριε...

Αργόν μέλος αρχαίον εις ήχον β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης κατά την Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν της 15 Μαρτίου 1992 εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, συλλειτουργούντων όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών και προέδρων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ζωντανή ηχογράφησις μέσω ΕΡΤ 1. Επιμέλεια Παν. Μυλωνάς.

Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος...

Ψαλλόμενον κατά τας λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου εις ήχον β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης κατά την Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν της 15 Μαρτίου 1992 εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, συλλειτουργούντων όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών και προέδρων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ζωντανή ηχογράφησις μέσω ΕΡΤ 1. Επιμέλεια Παν. Μυλωνάς.

Την γαρ Σήν μήτραν...

Μέγα Μεγαλυνάριον ψαλλόμενον κατά τας λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου εις ήχον α΄ εκ του Κε.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης κατά την Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν της 15 Μαρτίου 1992 εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, συλλειτουργούντων όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών και προέδρων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ζωντανή ηχογράφησις μέσω ΕΡΤ 1. Επιμέλεια Παν. Μυλωνάς.

Της μετανοίας...
Της σωτηρίας...
Τα πλήθη....

Ιδιόμελα του Τριωδίου μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον πλ.δ΄ και πλ.β΄ αντιστοίχως. Ψάλλουν οι Πατριαρχικοί Χοροί υπό την διεύθυνση των Θρ. Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε και Νικ. Δανιηλίδου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου αυτής (1963).

Έδωκας κληρονομίαν...

Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄. Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)

Μάρτυρες Κυρίου...
Τα ουράνια υμνεί σε...

Μαρτυρικόν Στιχηρόν, Δόξα και Νυν αντιστοίχως εις τα απόστιχα του Εσπερινού. Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)

Απολυτίκια του Κατανυκτικού Εσπερινού

Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)

Επουράνιε Βασιλεύ....
Την πάσαν ελπίδα μου...

Ακούγονται κατά σειράν ο αείμνηστος Οικ. Πατριάρχης Αθηναγόρας , Ο Άρχ. Α΄ Δομέστικος Νικ. Δανιηλίδης και ο τότε Άρχ. Λαμπαδάριος και μετέπειτα Άρχ. Πρωτοψάλτης Θρ. Στανίτσας. Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)

H Τιμιωτέρα...

Μεγαλυνάριον εις ήχον α΄. Ψάλλει η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Πάσα πνοή...

Αίνοι. εις ήχον γ΄. Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Άγιος ο Θεός...

Ασματικόν Δοξολογίας εις ήχον δ΄ " Άγια ". Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Σώσον Κύριε...

Απολυτίκιον εις ήχον α΄ . Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατρ. χοροί. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Τον Σταυρόν σου...

εις ήχον β΄ .Ψάλλουν η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης και αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Οι τα Χερουβίμ...

εις ήχον δ΄ " Άγια ". Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Κύριε ελέησον...

εις ήχον δ΄ " Άγια ". Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Πατέρα Υιόν...

εις μέλος "Αρχαίον". Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Έλεον ειρήνης...

εις μέλος "Αρχαίον". Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Άγιος Άγιος Άγιος...

εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου). Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Αμήν

εις ήχον β΄. ( Λειτ. Μεγ. Βασιλείου). Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Σε υμνούμεν...

εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Την γαρ σην Μήτραν...

εις ήχον α΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης μετά του Β΄Δομεστίκου κ. Στυλιανού Φλοίκου. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Κύριε ελέησον...

Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Είη το όνομα...

εις ήχον β΄. Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν...

Αντί Τρισαγίου, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, εις ήχον β΄.

Μάρτυρες Κυρίου...

Μαρτυρικόν Στιχηρόν εις ήχον πλ. δ΄. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Θεοτόκε Παρθένε...
Ικετεύσατε υπέρ ημών...

Απολυτίκια Κατανυκτικού Εσπερινού εις ήχον πλ.α΄. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Πάντων προστατεύεις...

Θεοτοκίον εις ήχον β΄. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ