Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Δ Κυριακή νηστειών

Ιατρεύσας εμέ...

Τροπάριον της ά Ωδής του Κανόνος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ. α΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος

Πάτερ Ιωάννη όσιε...

Προσόμοιον του Εεσπερινού Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ. δ΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος.

Δεύτε εργασώμεθα...

Δοξαστικόν Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον α΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος.
ΠΙΣΩ