Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Ε Κυριακή Νηστειών

Ε ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ουκ έστιν η Βασιλεία...

Δοξαστικόν Ιδιόμελον των αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, εις ήχον α΄. Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Ουκ έστιν η Βασιλεία...

Δοξαστικόν Ιδιόμελον των αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ουκ έστιν η Βασιλεία...

Δοξαστικόν Ιδιόμελον των αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Ουκ έστιν η Βασιλεία...

Δοξαστικόν Ιδιόμελον των αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, υπό Θρ. Στανίτσα εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας.
Ζωντανή ηχογράφηση από την Εκκλησία των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων εις το Brookmans Park, Hatfield, M. Βρετανίας την Κυριακή 16η Απριλίου 2000.

Θαυμαστή του Σωτήρος...

Ιδιόμελον των Αποστίχων του Κατανυκτικού Εσπερινού Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, εις ήχον α΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου υπό τη διεύθυνση του χοράρχου κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Εξέστη τα σύμπαντα...

Ειρμός ε΄ Ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ουκ ελάτρευσαν...

Ειρμός ζ΄ Ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Σε μεν διεκώλυε...
Τόπους προσκυνήσασα...

Εσπέρια Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (επίσης στιχηρά των Αίνων) εις ήχον πλ. β΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Σε μεν διεκώλυε...
Τόπους προσκυνήσασα...

Εσπέρια Τριωδίου εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι χοροί. Δόξα... Γλώσσαν ην ουκ έγνω... Δοξαστικόν των Αίνων (Προεόρτιον Ευαγγελισμού) εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο (τότε) Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδης. (Αρχείον Β.Ε.)
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄ Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης

Δόξα... Τα της ψυχής θηρεύματα...

Δοξαστικόν αποστίχων Ε΄ Κυρ. των Νηστειών εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδης. Από το προσωπικόν του Αρχείον. ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Φανάριον - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων - Πρωτ. π. Παν. Τσινάρας
Αρχ. Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Α΄ Δομέστικος κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
ΠΙΣΩ