Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Κυρ. της Απόκρεω

Ασπόρου συλλήψεως...

Ειρμός θ΄ Ωδής των Καταβασιών της Κυριακής της Απόκρεω, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε

Ασπόρου συλλήψεως...

Ειρμός Θ΄ Ωδής, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

Όταν τίθωνται θρόνοι...

Δοξαστικόν εσπερινού εις ήχον πλ. δ΄.
Κυριακή της Απόκρεω
(Θρασύβουλος Στανίτσας 13 Φεβρουαρίου 1972)

Την ημέραν την φρικτήν...

Τροπάρια ά Ωδής εις ήχον πλ. β΄.
Κυριακή της Απόκρεω
(Θρασύβουλος Στανίτσας 13 Φεβρουαρίου 1972)

Βοηθός και σκεπαστής...

Αργή Καταβασία εις ήχον πλ. β΄.
Κυριακή της Απόκρεω
(Θρασύβουλος Στανίτσας 13 Φεβρουαρίου 1972)

Ασπόρου συλλήψεως...

Ειρμός Θ΄Ωδής εις ήχον πλ. β΄
Κυριακή της Απόκρεω
(Θρασύβουλος Στανίτσας 13 Φεβρουαρίου 1972)

Ω ποία ώρα τότε...

Ιδιόμελον των Αίνων εις ήχον πλ. β΄
Κυριακή της Απόκρεω
(Θρασύβουλος Στανίτσας 13 Φεβρουαρίου 1972)

Ασπόρου συλλήψεως...

Καταβασία - Θ΄ Ωδή εις ήχον πλ. β
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ω ποία ώρα τότε...

Ιδιόμελον των αίνων Κυριακής της Αποκρέω εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Πρωτoψάλτης Κων/πόλεως και του Ι. Ν. Μητροπόλεως Καλαμαριάς κ. Λυκούργος Πετρίδης.

Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί...

Δοξαστικόν αίνων Κυριακής της Αποκρέω εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ