Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Κυρ.Τελ.Φαρισ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΥ
Ως εν ηπείρω πεζεύσας...

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ της Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου (και Τυρινής),
υπό Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον πλ.β΄.

Παντοκράτωρ Κύριε...

Δοξαστικόν εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Παντοκράτωρ Κύριε... άλλη εκτέλεση

Δοξαστικόν εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ταις εξ έργων καυχήσεσι...

Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ταις εξ έργων καυχήσεσι... άλλη εκτέλεση

Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ως εν ηπείρω πεζεύσας...

Ειρμός α΄ Ωδής των Καταβασιών Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου και Κυριακής της Τυρινής, εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε

Δροσοβόλων μεν την κάμινον...

Ειρμός ζ΄ Ωδής των Καταβασιών Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου και Κυριακής της Τυρινής, εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε

Αμέτρητα σοι πταίσας...
Νηστείας εναρξάμενοι...

Στιχηρά Προσόμοια εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970

Μη προσευξώμεθα...

Ιδιόμελον εις ήχον α΄. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Φαρισαίος κενοδοξία...

Ιδιόμελον εις ήχον α΄. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΠΙΣΩ